måndag 16 mars 2009

Abens funderingar från 1953

Bjuder på en dikt som min farfar Adolf skrivit. Trots att den har mer än 50 år på nacken känns den skrämmande aktuell även idag.


Några tankar inför tidens ansikte

I denna sönderslitna värld
det hjälper ej att vara lärd
ej att ha gods och pengar.
På makten ej vårt väl beror
ty nöden kan bli lika stor
för kungar som för drängar.

Vi leva i en hektisk tid
men mitt i allt kan Jesu frid
intaga våra hjärtan.
Blott vilan vid hans hulda bröst
kan giva styrka ro och tröst
i nöden och i smärtan.

I tidens fräcka nöjesliv
förbrytelser och tidsfördriv
vi kunna slutet spåra.
Gud hjälpe alla unga små
att ondskans list dem inte må
förblinda och bedåra.

Gud hjälpe varje mor och far
och alla som ett ansvar har
i denna svåra tiden!
Gud hjälpe oss att hålla ut
till dess vi efter stridens slut
får bo i himlafriden.

Adolf Hoffman
Nävekvarn den 31 maj 1953

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar