tisdag 12 maj 2009

Guds upphovsrätt vs människors

Så har piratdebatten äntligen börjat synas i "kristna" sammanhang. Dagen har idag flera artiklar i ämnet.

Jag har under en längre tid funderat kring upphovsrättsfrågan ur ett ett strikt bibliskt perspektiv och slänger här ut några tankar i ämnet. Jag avser att bearbeta dem vidare och förhoppningsvis resulterar det i ett mindre häfte så småningom. Under lämplig licens givetvis.

Bibelns Gud innehar rättigheterna till hela universum. Hans rätt att bli erkänd som upphovsman till det verk Han skapat är eller borde vara helt självklar för alla kristna. Detta kallas den idéella delen av upphovsrätten. Vad säger Bibeln om den ekonomiska delen av upphovsrätten då? Jo, Gud gör anspråk även där. Om vi läser i NT:s mest avskydda kapitel, nämligen Romarbrevet 1, så framgår att människornas synd som nämns där var upphovsrättsliga åt det "ekonomiska" hållet.

Men om Gud innehar rättigheterna till ALLT(!), hur påverkar det när det gäller tvister människor emellan som piratdebatten ändå kan anses handla om? Påverkar det alls egentligen? Jag anser att det åtminstone borde påverka oss kristna och vår syn på upphovsrätt för de "verk" vi skapar. Speciellt om det är av evangeliserande karaktär.

Har vi som kristna rätt att begränsa spridandet av det glada budskapet?

Vad har du att säga till ditt försvar när Gud frågar varför du hindrade människor att dela dina sånger om Honom vidare till sina medmänniskor?

Ja, arbetaren är värd sin lön, men jag tror vi måste tänka om totalt i dessa frågor som kristna. Kanske kan vi kristna hitta ett system där vi kan stödja bra kristen musik på ett mer "fildelningsvänligt sätt". Ett sätt som inte nödvändigtvis krockar med Guds bud, vilket jag anser att nuvarande struktur "råkar" göra.

Vi måste utgå från Guds rätt och vårt ansvar inför Honom. Kanske borde vi resonera som Turkiets kristna minioritet gör i just denna fråga.