Naturljud på radion/mp3

Vi lever i en allt bullrigare miljö. Därför fick vi idén att göra inspelningar av naturljud utan störningar från motorer, människor och annan ljudsmog. Beethoven skrev om sin tids natur i sin pastolalsymfoni. Om Beethoven skrev kopian har vi här originalet.
   
Inspelningstekniken är konsthuvudstereo. Detta försöker efterlikna vårt öra i riktningskänslighet och ger en närvaroupplevelse förutsatt att avlyssnandet sker med hörlurar. Charles Darwin ansåg att vårt ytteröra var en meningslös rest från evolutionen. Vi vet numera att ytterörat är en ändamålsenlig design som gör att vi kan lokalisera ljudkällor i alla riktningar. Detta gäller även många djur, se t.ex. på kattens eller fladdermusens öron.
   
Flera inspelningar har gjorts i min hembygd, Snyten i norra västmanland, nära Norberg. Snyten har fått sitt namn av den avlånga snytsjön som liknar en nos, snyte. Sjön är en del av norbergsåns vattensystem som rinner ut i männingen i Ängelsberg, och fortsätter i Kolbäcksån /Strömsholms kanal som rinner ut i Mälaren. Naturen mellan Norberg och Ängelsberg har en nästan trolsk skönhet. Ortsnamn som Rosendal, Blomdal, Livsdal och Högfors säger en del.
   
Andra inspelningar har gjorts i mäladalen, samt någon i skogarna utanför Ulricehamn. Inspelningsmediet har varit minidisk. Inspelningarna går att beställa på http://webshop.genesis.nu/

Det går också att lyssna på några klipp i något sämre kvalitet på http://radion.nu/index.php/sv/ljudarkiv .
   
Frågor som berör verkets upphovrätt bör i första hand ställas till dess upphovsman. Gud som har skapat både himmel och jord.

Borgby 2009
Bertil Hoffman

(Att några till upphovsrätten närstående rättigheter tillfaller oss är delvis en annan fråga.)