Om publicerade diktare

På denna blogg publiceras endast dikter där antingen den ekonomiska upphovsrätten förfallit eller att det till redaktionen inkommit skriftligt eller muntligt tillstånd från berörd upphovsrättsägare. Nedan finns en lista på de diktare som brukar publiceras i Borgbyblaskan.


Sam Lindgren (1880-1906)
Vad vi idag minns om denne man som fick lämna jordelivet i alltför unga år är de korta texter som gavs ut i bokform strax efter hans död sommaren 1906. Den välkände Carl Boberg skrev bland annat följande om honom:

"S. L. var en kristlig karaktär, en trogen arbetare i vingården, en ädel son, en uppoffrande broder. Hans minne är rent och hans vittnesbörd tonar nu med maningsljud från evigheten till särskildt alla unge läsare att komma till Herren i unga år och blifva Herren trogna intill änden. Hans korta men sköna kristliga lif är i och för sig hans bästa vittnesbörd. Dessa maningsljud hafva utgått därur, som tonerna ur klockans äkta, klara metall."

Adolf "Aben" Hoffman f.1903
Adolf Hoffman växte upp på Gotland och är främst känd för sina dikter på gutamål, men han skrev också en hel del på svenska. Det lär ha varit obesvarad kärlek i unga år som gjorde att han upptäckte sin diktarbegåvning.

Adolf och hans hustru Agnes fick en son vid namn Bertil som numera är "upphovsrättsägare" till sin fars dikter.

Maria Eliasson (1968-?)
Maria är, barnbarn till Adolf och anses ha ärvt sin farfars stil att skriva. Hon var historiskt sett Borgbyblaskans första redaktör och lever numera med sin familj i Göteborgstrakten.

Ludvig Hoffman (1982-?)
Ludvig är Adolfs yngsta barnbarn och bor för tillfället i Eskilstuna.