tisdag 28 april 2009

Inget kan stoppa oss (dikt)

Det Jesus en gång gjorde på sitt kors på Golgata
Det hjälper oss att älska istället för att hata
Det tänder åter livslågan där det varit svart
Det får oss att för evigt frälsas på en enda kvart

Ingenting kan stoppa oss på väg mot himmelens mål
Vi övervinner allt sådant som på oss vill ta kål
Det Jesus ger är värt allt slit och jobb i denna värld
Detta livet är blott till himlens land en liten färd.

Maria Eliasson 20040101

fredag 24 april 2009

Kreativa människor förstör svenska språket!

Tanken är att denna sida ska vara snäll, tänkvärd och samtidigt ha en lokal förankring till allt som skrivs. Detta är inte alltid lätt och kan orsaka vissa kortare avbrott i rapporteringen. Dessutom gör det att jag inte kan skälla alltför mycket på vårt kära rättsväsende som väldigt få svenskar (eller andra runt klotet) har förtroende för numera.

Några jag däremot dristar mig till att kritisera är Svenska akademien som sviker sin uppgift då de inte aktivt värnar om ett vårdat svenskt språk. Använd gärna deras ordlista om du vill, men jag föredrar ordboken.

Jag är fullt medveten om det faktum att jag inte tagit upp något exempel här som skulle kunna förklara mitt utfall. Eventuellt redigerar jag in några så småningom.

Några rader ur dikten "Dei nöä språkä":

Dei haitar tjej u killar
int tös u sorkar nå.
Män raint fran stolen trillar
När bani pratar så.
U pratä di int sägar
naj, snacki haitar dei
u mötes di pa vägar
da ropar di bär hej.

Men sum dei gamblä taldä,
ja, dei var annä dei!
Va leit dei årdi haldä,
va tungu kändes frei!
Men - ingen ättarreitar
ei va ja skrivar nå.
Hur män på bani treitar
di lödar int indå.

tisdag 14 april 2009

Bara ett oskyldigt barn (dikt)

Bara ett oskyldigt barn som vill få leva i fred
En liten som ska bli stor föddes där människorna led
Ett frö från ett annat land som får bli en planta här
Bara vi ger den en chans och förstår vem barnet är

Ett litet barn som leker och samtidigt massor lär
Har rätt till värdefullt liv och kärleksfull atmosfär
Ett barn behöver trygghet och någon som bryr sig om
En egen identitet, en mamma som ropar kom!

ME 20040605