fredag 24 april 2009

Kreativa människor förstör svenska språket!

Tanken är att denna sida ska vara snäll, tänkvärd och samtidigt ha en lokal förankring till allt som skrivs. Detta är inte alltid lätt och kan orsaka vissa kortare avbrott i rapporteringen. Dessutom gör det att jag inte kan skälla alltför mycket på vårt kära rättsväsende som väldigt få svenskar (eller andra runt klotet) har förtroende för numera.

Några jag däremot dristar mig till att kritisera är Svenska akademien som sviker sin uppgift då de inte aktivt värnar om ett vårdat svenskt språk. Använd gärna deras ordlista om du vill, men jag föredrar ordboken.

Jag är fullt medveten om det faktum att jag inte tagit upp något exempel här som skulle kunna förklara mitt utfall. Eventuellt redigerar jag in några så småningom.

Några rader ur dikten "Dei nöä språkä":

Dei haitar tjej u killar
int tös u sorkar nå.
Män raint fran stolen trillar
När bani pratar så.
U pratä di int sägar
naj, snacki haitar dei
u mötes di pa vägar
da ropar di bär hej.

Men sum dei gamblä taldä,
ja, dei var annä dei!
Va leit dei årdi haldä,
va tungu kändes frei!
Men - ingen ättarreitar
ei va ja skrivar nå.
Hur män på bani treitar
di lödar int indå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar