fredag 25 november 2011

Guds lag gäller!

Det har varit lite turbulent i både bloggosfär och vissa kristna sammanhang om det där med lag, nåd, synd, helgelse och sk "Hebreiska rötter". Lokalt har det där med "Hebreiska rötter" varit en ickefråga, men frågan om lagens giltighet aktualiserades för lite mer än två månader sedan när  Gud började skaka om några ungdomar i min närhet.

En av de första som Gud skakade om på allvar var min vän Mikael. Lyckades få med honom in i närradiostudion för att spela in ett kort radioprogram. Resultatet blev så långt att jag fick dela upp det i tre delar. Första delen slår fast att (den moraliska) Lagen gäller. Andra delen är en genomläsning av tio Guds bud med kommentarer. Tredje delen kommer nog före årets slut...

Guds helighet och lagen del ett

Guds helighet och lagen del två

Med "lagen" menas här främst tio Guds bud.