onsdag 6 oktober 2010

Piensoho gör generaltabben själv

Blir bestört när jag läser i tidningen Dagen att Niklas Piensoho medverkade i den gudstjänst som hölls i Storkyrkan i samband med riksdagens öppnande. Att tidningen Dagen visar lika lite förståelse i frågan som som anda sekulära dagstidningar förvånar mig visserligen inte, men att pingströrelsens ledande personer inte vågar stå för något annat än det som är politiskt korrekt för stunden gör mig illa till mods. Och mitt i denna soppa är "pingstpåven" Piensoho själv.

Genom att han, som högste "andlige" ledare inom den svenska pingströrelsen, medverkar i denna cermoni så legitimerar han inte bara den antikristliga sammanblandningen mellan kyrka och stat, utan också det antibibliska budskap som en del av de övriga religiösa ledarna gav uttryck för. Inklusive biskop Eva Brunne.

Piensoho påstår sig inte förstå hur sverigedemokraterna kunde bli upprörda över Brunnes tal om "allas lika värde", men läser man biskopens formuleringar står det klart att den tolerans hon predikar inte är avsedd för alla. Hon tycks ha solidariserat sig med den antidemokratiska avgrundsvänstern som varken respekterar demokrati eller mänskliga rättigheter. Jag citerar aktuellt stycke:

"I går kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i andra delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du inte är lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av ett enda skäl. Du är inte född i samma land. Det är inte värdigt en demokrati att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för oss som tror att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt en enskild människa att göra skillnad på människor."

Att den demonstration som biskopen talar om var riktad mot just de sverigedemokrater som nu satt med i storkyrkan borde det inte råda några som helst tvivel om. Jag skulle nog också ha lämnat lokalen i protest. Om jag ens hade gått dit från första början. Visst kan man tycka att de borde ha hållit masken för att inte mediedrevet skulle få ytterligare en sak att skriva om, men som kristen har jag större respekt för den som inte spelar teater. Det är bättre att visa sin upprördhet öve det som man anser är fel direkt än att som vissa personer försöka hämnas i det fördolda senare.

De vapenhus som Piensoho nämnde borde också vara till för biskopen. Det verkar åtminstone varit sverigedemokraternas åsikt i frågan.

Eftersom jag inte är medlem alls i svenska kyrkan, svk, så tänke jag inte här slösa fler ord på att beskriva vad jag anser om den kyrkans ledare, men som pingstvän har jag dock anledning till att skriva en kort hälsning till Niklas Piensoho. Eftersom han nu, med sitt eget resonemang, gjort generaltabben att bekräfta sin samhörighet med dessa andra kyrkoledare så skulle jag, om jag hade varit medlem i den församling som Niklas Piensoho förestår, utan tvekan ställt följande krav:

Avgå eller gör avbön!

(Reserverar mig för möjligheten att journalisterna kan ha förvrängt fakta i målet då jag själv inte var på plats.)